Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Karla

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Karla

Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla Karla
Ze spektaklu wyłania się portret kobiety o niezwykle bogatej osobowości, silnej i mężnej oraz zdolnej do odważnych działań w sytuacjach ekstremalnych. W Karlę Lanckorońską wcieliła się aktorka Agata Obłąkowska. - Sylwia Krasnodębska Gazeta Polska

„Karla”

 

Przypadająca w bieżącym roku 100 –rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłoniła zespół osób kształtujących artystyczny i ideowy profil Teatru Arka do realizacji spektaklu „Karla”. Sztuka przybliżyć ma gronu odbiorców osobę - choć nie znaną szerszemu ogółowi społeczeństwa – jednak wyjątkowo zasłużoną dla Polski  XX wieku. Niezłomna Karolina Lanckorońska (1898 – 2002) – naukowiec, żołnierz ZWZ/AK, świadek  martyrologii narodu i elit polskich w okresie II wojny światowej, po jej zakończeniu i zniewoleniu Polski przez komunistyczne władze wybrała życie na emigracji, stając się ikoną patriotyzmu oraz wzorem służby na rzecz wolnej nauki i kultury polskiej.

„Karla” o swych dramatycznych i heroicznych doświadczeniach z okresu II wojny światowej opowiedziała we "Wspomnieniach wojennych".  Obejmują one okres jej życia od zajęcia Lwowa przez wojska sowieckie w 1939 roku, do zwolnienia jej z niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück w kwietniu 1945 roku. Wspomnienia stanowią świadectwo bezkompromisowej postawy wobec zła. Wyłania się z nich portret kobiety o niezwykle bogatej osobowości, silnej i mężnej oraz zdolnej do odważnych działań w sytuacjach ekstremalnych.

 

W spektaklu wykorzystano teksty „Wspomnień wojennych” Karoliny Lanckorońskiej, poezję Krystyny Miłobędzkiej, fragmenty „Boskiej Komedii” - „Piekło” Dantego Alighieri oraz „Iliady” Homera.

 

Autorami sztuki teatralnej są Renata Jasińska oraz Jarosława Makus.

Postać Karoliny Lanckorońskiej kreowana jest przez znakomitą wrocławską aktorkę Agatę Obłąkowską. Przedstawienie powstało z inspiracji dr. Stanisława A. Bogaczewicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

dr. Stanisław A. Bogaczewicz

Przedstawienie poświęcone jest  tragicznie zmarłej Jarosławie Makus.

 

Realizatorzy:

Scenariusz: Renata Jasińska i Jarosława Makus

Reżyseria: Renata Jasińska

Choreografia: Agata Obłąkowska, Jan Nykiel

Projekt scenografii/kostiumów: Dariusz Nowak

Wykonanie scenografii/kostiumów: Karolina Koniecka

Piosenki: Kamila Salach

Realizacja świateł/muzyki: Bartłomiej Pakos

 

Obsada:

Karolina Lanckorońska-Karla - Agata Obłąkowska

Uczeń Stanisław - Maciek Mazurkiewicz

Kobiety z Ravensbrűck - Magdalena Zamoroka, Anna Rzempołuch, Alicja Idasiak

Pan Śmierć/Esesman - Alexandere Marquezy

Pomocnicy śmierci: Jan Kot, Marek Trociński, Radosław Wojtas, Andrzej Kusiak

Galeria