Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

FORUM MOŻLIWOŚCI’ 2013

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

FORUM MOŻLIWOŚCI’ 2013

Relacja z Gali Finałowej VI Dolnosląskiego Forum Mozliwości:

http://www.youtube.com/watch?v=aykPufb9-cw&feature=youtu.be

Tegoroczna edycja VI już Dolnośląskiego Forum Możliwości, zogniskowana będzie wokół zapisów: „ Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest, przede wszystkim, do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, czyli głównych zainteresowanych, których zapisy prawne dotyczą. Jednak, inicjatywa ta, ma także sprowokować do wzięcia udziału w publicznym dyskursie środowiska akademickie, artystyczne oraz terapeutów, psychologów, reprezentantów władzy i wszystkich zainteresowanych sytuacją osób niepełnosprawnych w ich realnych możliwościach uczestnictwa w życiu społecznym.

Projekt ten obejmuje zaprezentowanie przez artystów Teatru „Arka” pięciu spektakli „Bal u Hawkinga”, przeprowadzenie przez zespół artystów i terapeutów z „Arki” warsztatów arteterapii dla osób niepełnosprawnych z dziewięciu powiatów Dolnego Śląska (w trzech piętnastoosobowych grupach) oraz galę finałową wieńczącą VI Dolnośląskie Forum Możliwości, podczas której zostanie zaprezentowany efekt pracy twórców i uczestników warsztatów w postaci trzech etiud teatralnych ilustrujących problemy wynikające z wcielania w życie zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Częścią finałowej gali będzie także Międzynarodowa Konferencja „Europejskie Forum Integracji”, która zaplanowana jest na 3 grudnia 2013 roku. Ma ona na celu prezentację sytuacji osób niepełnosprawnych w różnych częściach świata, porównanie ich szans i możliwości realizacji życiowych celów prawnie im zagwarantowanych z realiami społecznymi oraz sformułowanie wniosków dotyczących podniesienia ich statusu społecznego oraz rzeczywistych możliwości uczestnictwa w życiu społeczno-ekonomicznym i kulturalnym oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat, a także edukowanie wszystkich członków zarówno lokalnych społeczności, jak i „globalnej wioski”. W konferencji wezmą udział zaproszeni gości z kraju i zagranicy.

Konferencja ta będzie objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Radosława Mołonia, a jej przebieg będzie relacjonowany przez lokalne media. Uczestnikami gali finałowej będą, między innymi, polscy psychologowie, terapeuci i pedagodzy oraz przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych – Róża Ligus (pedagog), Jerzy Smakosz (terapeuta reprezentujący Teatr „Arka”), Zofia Warzyńska-Bartczak (terapeuta reprezentująca Teatr „Arka”), Paweł Parus (Prezes Klubu Kibiców Niepełnosprawnych).