Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych Jesteś My powstała w 2015 roku.

Władzami Fundacji są :

Rada Fundacji w składzie:

Ewelina Niewiadowska -Członek Rady

Ariel Osiak-Członek Rady,

Jan Grządziela-Członek Rady,

Andrzej Nowak-Przewodniczący Rady

Zarząd Fundacji w składzie:

Aleksander Lebiedziński-Prezes

Anna Kowal-Wiceprezes

Paulina Dulla-Członek Zarządu

https://teatrarka.pl/wp-content/uploads/2023/01/Statut-Fundacji-..pdf