Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Wszystkiego co najlepsze na to Zmartwychwstanie Pańskie na to Święto Wielkiej Nocy, Spokoju i Pokoju w rodzinie i równowagi w świecie, żeby Jego „ Kochaj Bliźniego Jak Siebie Samego” oświetlało ścieżki Państwa na ten rok 2018 Życzy Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych Jesteś My i Integracyjny Teatr Arka.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.