Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Cześć i chwała dla tych co pokazali nam czym jest pragnienie Wolności.
Z głębokim szacunkiem pochylamy się i wznosimy modlitwy do Boga za Powstańców Warszawy.
Dziękujemy Wam Bohaterscy Powstańcy- żołnierze i mieszkańcy Warszawy. Dziękujemy za naukę Wolności.