Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Dnia 13.02.2017r. Renata Jasińska - Nowak odznaczona została KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Fotorelacja.

Dnia 13.02.2017r. Renata Jasińska - Nowak odznaczona została KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Fotorelacja.

Galeria