Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Szanowni Widzowie.
Z wielkim wzruszeniem pragnę Państwa zaprosić na nasze nowe przedstawienie Inka- poświęcone Danusi Siedzikównej (sanitariuszce Żołnierzy AK ) oraz Żołnierzom Wyklętym ( żołnierzom AK) .


Premiera naszego przedstawienia -7 i 8 października, w Integracyjnym Teatrze Arka we Wrocławiu Mennicza 3 (wejście od Świdnickiej 28).
To był dla mnie ogromny zaszczyt móc zajmować się historią Jej życia i dziejami Ich czynów.
Od chwili podjęcia przeze mnie decyzji ,że to będzie spektakl o Danucie Siedzikównej i Żołnierzach Wyklętych oraz po zaproszeniu do współpracy znakomitych aktorów, cały czas dusze Żołnierzy Wyklętych- polskich Bohaterów i Danuty Siedzikówny, nam towarzyszyły. Inka była z nami.


Pragnę podziękować Jej za duchową obecność, i Żołnierzom Niezłomnym za niewidzialną opiekę( szczególnie Łupaszce- Zygmuntowi Szendzielarzowi ) , realnym i rzeczywistym aktorom- Agacie Obłąkowskiej Woubishet , Kamili Salach, Bartkowi Pakosowi , Aleksandrowi Marquezy( bez którego prowadzenie ITA- Integracyjny Teatr Arka –byłoby bardzo trudne) Radkowi Strzeleckiemu, Jankowi Kotowi, Radkowi Wojtasowi, Ani Rzempołuch, Markowi Trocińskiemu , Alicji Idasiak, Andrzejowi Kusiakowi, oraz pracownikom Fundacji Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych Jesteś My i Zarządowi , Radzie Fundacji-, Andrzejowi Nowakowi JR. , Ani Kowal, Andrzejowi Nowakowi, Dorocie Lech, Aleksandrowi Lebiedzińskiemu Łukaszowi Motyce, ponadto-Panu Piotrowi Szubarczykowi ( IPN Gdańsk), Annie Tertel ( rodzina Danuty Siedzikówny) oraz rodzicom naszych niepełnosprawnych aktorów, za to co zrobili w kontynuowaniu działalności Integracyjnego Teatru Arka.

Zapraszam na Inkę. Renata Jasińska Dyrektor Artystyczny Integracyjnego Teatru Arka