Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Premiera spektaklu „Inka” w Teatrze Arka pod patronatem wrocławskiego Oddziału IPN – Wrocław, 7 i 8 października 2016

Wrocławski Teatr Integracyjny Arka, jako jeden z pierwszych w Polsce, przygotował spektakl o ikonie antykomunistycznego podziemia - Danucie Siedzikównej ps. „Inka”.

 

 

http://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/36481,Premiera-spektaklu-Inka-w-Teatrze-Arka-pod-patronatem-wroclawskiego-Oddzialu-IPN.html