Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Teatr Arka w Październiku ze spektaklem "INKA" na Olimpiadzie Teatralnej "Świat miejscem prawdy"

http://Teatr Arka w Październiku ze spektaklem "INKA" na Olimpiadzie Teatralnej "Świat miejscem prawdy"