Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Inkluzywny polsko - niemiecki projekt teatralny "Bez granic"

Celem projektu jest połączenie elementów pedagogiki teatralnej z elementami pedagogiki włączającej, aby wspierać utalentowanych młodych ludzi i dać im szansę trwałego rozwoju i współtworzenia procesów społecznych.

W trakcie pierwszego wspólnego tygodnia teatralnego spotkały się w Görlitz dwie nowo utworzone grupy teatralne z Drezna i Wrocławia. Celem spotkania było wymyślenie i opracowanie wspólnej sztuki teatralnej oraz wspólne próby. Uczestnicy projektu spotykali się raz w tygodniu w swoich lokalnych grupach we Wrocławiu i Dreźnie a raz w miesiącu odbywały się międzynarodowe próby teatralne w Görlitz.

 

Owocem projektu jest wspólnie przygotowana sztuka teatralna "Das bin ich - ein Planet"/ To ja - Planeta", która została wystawiona na końcu projektu w Zgorzelcu 16 Maja 2015 roku.

 

We Wrocławiu spektakl zostanie wystawiony Już jutro o godzinie 16.00 na deskach Teatru Arka a zwieńczeniem  projektu będzie spektakl w miejscowości Radebeul w dniu 27 Czerwca 2015 w Landesbühnen Sachsen .

Serdecznie Zapraszamy do Teatru Arka

.