Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Jerzego Kozłowskiego – aktora, mima, choreografa, reżysera teatralnego i wspaniałego pedagoga, nauczyciela wielu pokoleń aktorów, w tym również aktorów Teatru Arka. 

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym

składa Renata Jasińska i zespół Teatru Arka