Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Współpraca polsko-niemiecka

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Współpraca polsko-niemiecka

4 listopada, w Dreźnie, w sali Projekttheater zespół Teatru Arka zaprezentuje tamtejszej publiczności spektakl „Moralność pani Dulskiej2”, w reżyserii  Dariusza Taraszkiewicza. 

Wydarzenie to rozpocznie współpracę z niemiecką Fundacją Conduco w ramach projektu „TRANSkulturalia – Dolny Śląsk”. Oprócz pokazu spektaklu aktorzy Arki przeprowadzą w Niemczech i Polsce cykl polsko-niemieckich warsztatów teatralnych.

Projekt ma na celu przekazanie w szczególności młodzieży faktu, że włączenie osób z niepełnosprawnośćią w życie społeczne musi obejmować wszystkie dziedziny życia, w tym również kulturę. A także, że nie jest to jedynie problem dostępności lecz przede wszystkim aktywnego uczestnictwa.

Projekt będzie prowadzony w grupach składających się z osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych intelektualnie. Ma on na celu inkluzję osób cierpiących na różnego rodzaju dysfunkcje w przestrzeń kulturalną i społeczną.