Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Władysława Sidorowicza - wielkiego przyjaciela Teatru Arka, senatora dwóch kadencji, ministra zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, uczestnika obrad Okrągłego Stołu.

 

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym

składa Renata Jasińska i zespół Teatru Arka