Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Władysława Sidorowicza - wielkiego przyjaciela Teatru Arka, senatora dwóch kadencji, ministra zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, uczestnika obrad Okrągłego Stołu.

 

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym

składa Renata Jasińska i zespół Teatru Arka