Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Teatr Arka na tegorocznej praskiej edycji Festiwalu Fringe zaprezentował spektakl „Bal u Hawkinga”. Spektakl cieszył się sporym zainteresowaniem festiwalowej publiczności, mimo iż pod względem poruszanego w nim tematu zdecydowanie wyróżniał się na tle satyryczno-komediowych spektakli pozostałych grup.

Przyglądając się mimice twarzy widzów zasiadających na widowni, jak i opuszczających sale teatralną, można było zauważyć, że forma spektaklu ich poruszyła i zachęciła do dalszych poszukiwań. Powyższe obserwacje potwierdziły rozmowy prowadzone w kuluarach i klubie festiwalowym. Swoje opinie o przedstawieniu wyrazili także przedstawiciele lokalnych mediów.

„ I found this show difficult and, since it is  about Stephen Hawking, why should it not be? Although largely performed in Polish with English surtitles, the acting is powerful. The actor playing Hawking spends most of the show withered up in a wheelchair, his face and limbs distorted, with only his eyes conveying his emotions. The imagery is compelling as clown-like figures bob and swerve around the immobile Hawking. This is less about Hawking’s  scientific work than about having a brilliant mind trapped in a dysfunctional body. The images are arresting, disturbing and unforgettable”.

W festiwalowych rankingach spektakl wypadł równie dobrze. Teatr Arka został wyróżniony na liście TOP 10 praskiego Fringe’a, jak również otrzymał jedna z trzech rekomendacji  Prague Film & Theater Center.

Pobyt w Pradze oprócz licznych wrażeń artystycznych zaowocował także nawiązaniem nowych kontaktów.  Był też okazją do spotkania z Panią Grażyną Bernatowicz, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej  w Czechach. Zespół podziękował za honorowy patronat jakim objęła ona występy teatru w Pradze oraz za pomoc w promocji wydarzenia w środowiskach polonijnych. Porozmawiano także o możliwościach występów teatru na terenie Czech, szczególnie w miejscowościach przygranicznych, oraz Zaolziu.

W pamięci zespołu Teatru Arka na długo pozostanie też niezwykłe spotkanie z Janą Pilatovą,  profesor Wydziału Teatru Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, która w latach 70-tych przebywała na stażu w Teatrze Laboratorium i od tego czasu zajmowała się badaniami nad teatrem Grotowskiego, a także tłumaczyła i publikowała jego teksty. Obecność na spektaklu osoby, która stanowi autorytet dla wielu teatralnych „poszukiwaczy”, outsiderów, oraz twórców teatru autorskiego, wrocławski teatr potraktował jako wielkie wyróżnienie.  Profesor Pilatova należy do wąskiego grona ludzi SZTUKI, jak również pedagogów, rzeczywiście nastawionych na dialog z drugim człowiekiem. Dialog, który w pierwszej kolejności szuka odpowiedzi na pytania i próbuje zrozumieć, a dopiero później wydaje opinie, czy próbuje definiować.

W obliczu wszystkich emocji i wrażeń towarzyszących praskiej edycji Fringe’a,  na dalszy plan schodzi temat nagród, jakie co roku przyznawane są najlepszym zespołom w czterech kategoriach. Decyzją organizatorów, oficjalne wyniki każdej edycji są podawane z tygodniowym opóźnieniem, aby przyjaznej atmosfery festiwalu nie przyćmić elementem rywalizacji.