Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Renata Jasińska ze Złotą Odnaką "Zasłużony dla województwa d

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Renata Jasińska ze Złotą Odnaką "Zasłużony dla województwa d

15. listopada Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska odebrała ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO". 

Uroczystość odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu w ramach podsumowania projektu Samorząd Równych Szans. Odznakę Pani Renacie Jasińskiej przyznał Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.