Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Finał projektu "VI Europejskie Forum Integracji"

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Finał projektu "VI Europejskie Forum Integracji"

Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową

„VI Dolnośląskiego  Forum Mozliwościi”,

która odbędzie się 11.12.2013 o godz. 11:00,

w Prywatnym Salezjańskim LO we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 17.

 

Tegoroczna edycja VI Dolnośląskiego Forum Możliwości, zogniskowana była  wokół zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany był,  przede wszystkim, do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jednak, inicjatywa ta,  miała także sprowokować do wzięcia udziału w publicznym dyskursie środowiska akademickie, artystyczne oraz terapeutów, psychologów, reprezentantów władzy i wszystkich zainteresowanych sytuacją osób niepełnosprawnych.

Projekt ten obejmował  zaprezentowanie przez artystów Teatru „Arka” pięciu spektakli „Bal u Hawkinga”, przeprowadzenie przez zespół artystów i terapeutów z „Arki” warsztatów arteterapii dla osób niepełnosprawnych z dziewięciu powiatów Dolnego Śląska (w trzech piętnastoosobowych grupach) oraz galę finałową wieńczącą VI Dolnośląskie Forum Możliwości, podczas której zostanie zaprezentowany efekt pracy twórców i uczestnikówwarsztatów w postaci trzech etiud teatralnych ilustrujących problemy wynikające z wcielania w życie zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia, do dnia 9 grudnia,
telefonicznie pod numerem: 71 723 78 03 lub mailowo na adres: natalia.noczen@teatrarka.pl

Projekt „VI Dolnośląskie Forum Możliwości”
został współfinansowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego