Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Finał projektu "VI Europejskie Forum Integracji"

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Finał projektu "VI Europejskie Forum Integracji"

Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową

„VI Dolnośląskiego  Forum Mozliwościi”,

która odbędzie się 11.12.2013 o godz. 11:00,

w Prywatnym Salezjańskim LO we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 17.

 

Tegoroczna edycja VI Dolnośląskiego Forum Możliwości, zogniskowana była  wokół zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany był,  przede wszystkim, do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jednak, inicjatywa ta,  miała także sprowokować do wzięcia udziału w publicznym dyskursie środowiska akademickie, artystyczne oraz terapeutów, psychologów, reprezentantów władzy i wszystkich zainteresowanych sytuacją osób niepełnosprawnych.

Projekt ten obejmował  zaprezentowanie przez artystów Teatru „Arka” pięciu spektakli „Bal u Hawkinga”, przeprowadzenie przez zespół artystów i terapeutów z „Arki” warsztatów arteterapii dla osób niepełnosprawnych z dziewięciu powiatów Dolnego Śląska (w trzech piętnastoosobowych grupach) oraz galę finałową wieńczącą VI Dolnośląskie Forum Możliwości, podczas której zostanie zaprezentowany efekt pracy twórców i uczestnikówwarsztatów w postaci trzech etiud teatralnych ilustrujących problemy wynikające z wcielania w życie zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia, do dnia 9 grudnia,
telefonicznie pod numerem: 71 723 78 03 lub mailowo na adres: natalia.noczen@teatrarka.pl

Projekt „VI Dolnośląskie Forum Możliwości”
został współfinansowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego