Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Europejska Nagroda Obywatelska

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Europejska Nagroda Obywatelska

W piątek uroczystość wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Teatrowi Arka  za szczególne zasługi w promocję wartości integracyjnych i ogólnoeuropejskich.

Uroczystość rozpocznie się 20 września (piątek) o godz. 15 w Domu Europy we Wrocławiu przy ulicy Widok 10. Do wręczenia nagrody został zaproszony wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz. Udział w ceremonii potwierdzili Lidia Geringer de Oedenberg, kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego, która nominowała Teatr Arka oraz Piotr Borys, poseł do Parlamentu Europejskiego, który nominował Jacka Głomba.

Europejska Nagroda Obywatelska jest przyznawana od 2008 roku organizacjom i instytucjom przyczyniającym się do promowania wzajemnego zrozumienia i bliższej współpracy obywateli lub ułatwiającym transgraniczną i międzynarodową współpracę w Unii Europejskiej. Zwycięzcy otrzymają honorowe medale podczas ceremonii, które odbędą się w krajach, z których pochodzą. Zostaną również zaproszeni do Brukseli na wspólne uroczystości w dniach 16-17 października.

Żródło: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu