Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Międzynarodowa inkluzja poprzez kulturoterapię

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Międzynarodowa inkluzja poprzez kulturoterapię

Finansowanie: FIO  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Termin realizacji: 01.06.2013-30.09.2013

Warsztaty z udziałem terapeutów i osób niepełnosprawnych – adeptów Teatru Arka

Już sam tytuł projektu: „Międzynarodowa inkluzja poprzez kulturoterapię” zawiera w sobie co najmniej trzy lub cztery, istotne ze społecznego punktu widzenia kwestie. To próba odpowiedzi na pytanie, czym jest kultura, jakie jest jej miejsce w życiu jednostek i grup społecznych, czy możliwa jest terapia poprzez kulturę, jakie ma spełniać cele społeczne oraz – czy jednym z nich może być rozmowa ponad podziałami, czyli komunikacja międzykulturowa. Przy czym – ostatnia kwestia ma znaczenie przynajmniej podwójne.

Mówiąc o komunikacji kulturowej można bowiem mieć na myśli kilka osób lub grup społecznych reprezentujących różne narody albo państwa, można też mówić o mieszkańcach tego samego kraju, ale wywodzących się z różnych grup etnicznych albo społecznych bądź nisz kulturowych, można wreszcie – jako członków innej kultury – potraktować osoby niepełnosprawne, które „widzą więcej i czują głębiej”. Jednak, bez względu na to, które kryterium przyjmiemy, ważny jest cel nadrzędny, jakim jest nawiązanie dialogu z drugim człowiekiem, zburzenie barier oddzielających ludzi od siebie i zbudowanie mostów ponad podziałami.

 Mówiąc o „kulturoterapii” warto przy tym pamiętać o tym, że kultura zazwyczaj rozpatrywana jest jako złożony układ odniesień, który składa się z wzorów tradycji, wierzeń, wartości, norm symboli i znaczeń, które są podzielane w różnym stopniu przez członków społeczności będących w interakcji, oraz na to, że jest to wyuczony zespół podzielanych interpretacji dotyczących wierzeń wartości i norm, które mają wpływ na stosunkowo dużą grupę ludzi.

Tym samym, każdy z nas jest zarazem uczestnikiem kultury, jak i jej twórcą i animatorem. Jest więc także odpowiedzialny za rezultaty swoich działań. Szczególną odpowiedzialnością obarczone są zaś jednostki odgrywające istotną rolę w swoich grupach społecznych oraz instytucje kulturotwórcze – w tym – teatry. Wśród nich, nasz, Teatr „Arka”, który, będąc jedynym w Polsce zawodowym, repertuarowym teatrem integracyjnym, zajmuje bardzo szczególną rolę na mapie społeczno-kulturalnej Polski i Europy.

Dzięki idei integracji, Teatr „Arka” pełni rolę klucza, otwierającego społeczeństwo na obecność w kulturze osób niepełnosprawnych oraz pokazuje ich ogromny potencjał ludzki i artystyczny. Poprzez swój stosunek do osób niepełnosprawnych, Teatr „Arka” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru „Arka” czynią nas społeczeństwem w pełni demokratycznym, wspierającym rozwój jednostki, na czym zyskują zarówno pełnosprawni, jak i niepełnosprawni członkowie tegoż społeczeństwa.