Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Rozwijam – nie biorę

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Rozwijam – nie biorę

Finansowanie: Urząd  Miasta – Wydział Zdrowia

Termin realizacji: 15.01.2013-21.05.2013

Przedstawienie: ,,Marzec 68 – Pieśń nad pieśniami”

Na podstawie spektaklu ,,Marzec 68 – Pieśń nad pieśniami”, uczniowie z wrocławskich szkół przygotowali własne przedstawienia teatralne.

 

„Rozwijam – nie biorę” to tytuł projektu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, którego celem było wskazanie młodym ludziom różnych możliwości samorealizacji poprzez sztukę. Projekt miał również charakter prewencyjny, miał bowiem na celu uzmysłowienie młodzieży, że wszelkie uzależnienia, na przykład od narkotyków czy „dopalaczy”, działają na zasadzie równi pochyłej – prowadząc prostą drogą ku upadkowi i autodestrukcji. Alternatywą jest samodoskonalenie, skupienie na możliwościach rozwoju duchowego, rozwój samoświadomości.

Uczestniczący w projekcie młodzi ludzie przez blisko pół roku pracowali podczas warsztatów teatralnych nad własną inscenizacją spektaklu osnutą na motywach „Marca’68”, jaką zaprezentował zespół Teatru Arka.

Samodzielna praca twórcza spełniła wiele zadań. Dzięki niej, uczniowie nie tylko poznali własne możliwości artystyczne, ale także, poznawszy tragiczne losy polskiego społeczeństwa, uzmysłowili sobie sieć skomplikowanych uwarunkowań społeczno-politycznych, które zaciążyły na życiu wielu tysięcy polsko-żydowskich rodzin. Warsztaty ułatwiły młodzieży docenienie tego wszystkiego, co obecnie jest ich udziałem, czyli ogromnych możliwości rozwoju, samorealizacji i spełniania w wielu dziedzinach życia, bez piętna stygmatyzacji, co było tragicznym udziałem ich rówieśników poł wieku temu.