Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Nie jesteśmy gorsi – sztuka osób niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Nie jesteśmy gorsi – sztuka osób niepełnosprawnych

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 25.03.2013-25.09.2013

Przedstawienie: „Moralność pani Dulskiej” oraz warsztaty

Warsztaty w 6 powiatach: Wałbrzych, Mokrzeszów, Legnica, Jawor, Strzelin-Mikoszów, Wrocław

 Projekt „Nie jesteśmy gorsi – sztuka osób niepełnosprawnych” to głos, jaki w publicznej dyskusji zabierają członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru „Arka” oraz członkowie zespołu aktorskiego Teatru „Arka”. Ów głos dotyczy jakże ważnej kwestii, jaką jest miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Jest to pytanie o to, czy przestrzegane są ich prawa, czy są oni traktowani przez pozostałych członków grupy na tych samych prawach, co pozostali. Jest to pytanie o to, czy społeczne stereotypy wciąż funkcjonują, czy wciąż istnieje problem napiętnowania tych, którzy są inni, czy niepełnosprawność nadal łączy się ze stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym.

Wybór dramatu, jakim jest tragifarsa kołtuńska Gabrieli Zapolskiej – „Moralność pani Dulskiej”, nie jest przypadkowy. Jest to poruszenie tych problemów, które były aktualne ponad sto lat temu i zdają się być aktualne i teraz. Te kwestie, to podwójna moralność, zakłamanie, hipokryzja, uleganie społecznym stereotypom. Pytania te, w imieniu całego społeczeństwa, zadają dwie ekipy Teatru „Arka”, które równolegle przygotują dwie wersje spektaklu. Jedną przygotuje zespół artystów pełnosprawnych, a drugą – zespół artystów niepełnosprawnych. „Kapitanem” pierwszej drużyny jest odtwórczyni roli tytułowej – Renata Jasińska oraz reżyser spektaklu – Dariusz Taraszkiewicz, natomiast druga grupa prowadzona będzie przez aktorów Teatru „Arka”: Tomasza Żytkę i Macieja Sosnowskiego.

Realizacji obydwu inscenizacji towarzyszą liczne warsztaty, w których biorą udział osoby niepełnosprawne z terenu całego Dolnego Śląska przy udziale niepełnosprawnych aktorów Teatru „Arka”.

 Nasze pytania brzmią tym głośniej, że sam Teatr „Arka” jest przykładem zjawiska odwrotnego stygmatyzacji. Jest to bowiem jedyny w Polsce zawodowy teatr repertuarowy, w którym – na równych prawach występują zawodowi aktorzy, będący osobami pełnosprawnymi, jak i osoby niepełnosprawne intelektualnie – również będące profesjonalnymi artystami scenicznymi.

Tym samym, Teatr „Arka” wprowadza w życie zapis  Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 26 lipca 2012r. W artykule 30 ust. 2 widnieje zapis, że „państwa podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia społeczeństwa”.

Karta Osób Niepełnosprawnych, uchwalona przez Sejm RP 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)  w punkcie 10 stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do „pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb”.