Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Rozwijam-nie biorę

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Rozwijam-nie biorę

We współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia ruszył projekt,, Rozwijam-nie biorę „

Na bazie sztuki „Marzec 68” aktorzy Teatru Arka ( jedyny integracyjny teatr w Polsce) zaprezentują wrocławskiej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną, nie tak dawną historię Polski. Sytuację polityczną, społeczną również  życiową młodzieży, jej miłość do ojczyzny , głęboki patriotyzm i ideały. Każde spotkanie warsztatowe rozpocznie się od pokazania krótkich filmów –kronik filmowych, prezentacją przedstawienia:,,Marzec 68-Pieśń nad Pieśniami’’

Całość zakończy się komentarzem historycznym zderzającym walkę o ideały tamtej młodzieży z relatywizmem młodzieży dzisiejszej.

Dzisiejsza rzeczywistość jest przesycona przemocą zakłamaniem i brakiem wartości moralnych, kultem dóbr materialnych (ich posiadaniem lub wręcz przeciwnie – dotkliwym odczuwaniem ich braku), co powoduje niejednokrotnie zagubienie młodego człowieka i trudności w odnalezieniu sensu życia. Wszystko to powoduje duchową pustkę – brak ideałów, brak autorytetów czy moralnych drogowskazów w ich życiu. Takie postawy prowadzą do braku poczucia własnej wartości, braku szacunku dla samych siebie, dla innych, poczucia nieszczęścia i niespełnienia w życiu, samotności. Stąd już krótka droga do sięgnięcia po coś, co zapełni tę pustkę– alkohol, papierosy, narkotyki.Jako drugi biegun do dzisiejszego zagubionego życia młodzieży chcielibyśmy przedstawić ideały młodzieży roku 68, jako czasu poszukiwania sensu życia, w wartościach głębszych, poszukiwania ideałów, wcielania we własne życie wysoce moralnych postaw. Pokazać, że młodzież tamta pomimo trudności potrafiła znaleźć swój sens życia. Powiedzenie ”nie” w tamtych czasach oznaczało bowiem pójście do więzienia lub zostać wyrzuconym ze szkoły. Wobec powyższego jak wygląda mówienie nie teraz, gdy ktoś namawia na alkohol, narkotyki, co to jest odwaga i asertywność? Wskutek naszego projektu młodzież wrocławska pozna historię Polski i zobaczy inne postawy życiowe, pozna wartościowe, czyste moralnie postawy młodych ludzi z innych czasów - dla których ważne było norwidowskie ”tak- tak, nie – nie,bez”światłocienia”.