Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Premiera spektaklu "Marzec 68. Pieśń nad Pieśniami"

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Premiera spektaklu "Marzec 68. Pieśń nad Pieśniami"

Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu Premiera spektaklu
Jubileusz X-lecia istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Arka rozpocznie się premierą spektaklu: "Marzec 68. Pieśń na Pieśniami"

Dnia 24 listopada od godziny 18:00 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka będzie świętować Jubileusz X-lecia istnienia. Obchody rozpoczną się od premierowego pokazu spektaklu pt. „Marzec 68-Pieśń nad Pieśniami” w reżyserii Renaty Jasińskiej-Nowak. Imprezę uświetni obecność wielu znakomitych gości. Na gali Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Arka, Renata Jasińska-Nowak podsumuje ubiegłe dziesięć lat osiągnięć artystycznych i przedstawi plany na następne lata.

Impreza ma na celu prezentację profilu działalności Stowarzyszenia, jego idei, planów, oraz sukcesów. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka działa na wielu płaszczyznach

- Wspieranie i popularyzowanie działalności Teatru Arka.
- Organizowanie współpracy Teatru Arka ze środowiskiem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, wyższych.
- Organizowanie konkursów, wystaw, spotkań i seminariów poświęconych sztuce teatralnej.
-  Prowadzenie profilaktyki uzależnień i przemocy.
-  Organizowanie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych.
-  Działalność kulturotwórcza, edukacyjna oraz wspomaganie inicjatyw kulturalnych.
- Działalność w celu rozszerzenia świadomości społecznej ( w zakresie swobód obywatelskich, praw człowieka, ekologii, kultury, rodziny- ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych, wychowania młodzieży, praw kobiet).
-  Działalność na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin.

To tylko niektóre z funkcji, które pełni Stowarzyszenie. Od 10 lat prężnie działa walcząc o równość niepełnosprawnych w Polskim Społeczeństwie, organizując Akademię, oraz Forum umożliwia integrację, ale również działa inspirująco na intelektualne i duchowe zaplecze uczestników.

Patronat honorowy nad obchodami X-lecia , został objęty przez:

1. Ministra Pracy i Polityki Społecznej -Władysława Kosiniaka-Kamysza

2. Sekretarza Stanu,Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych-Jarosława Dudę

3.  Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca

4. Prezydenta Wrocławia - Rafała Dutkiewicza

5. Profesora Kazimierza Brauna  z Uniwersytetu Buffalo ( USA)

 

 

Galeria