Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Propozycja współpracy

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Propozycja współpracy

Propozycja współpracy Propozycja współpracy Propozycja współpracy Propozycja współpracy Propozycja współpracy Propozycja współpracy Propozycja współpracy

Szanowni Nauczyciele!

Teatr Arka jest miejscem spotkań wielu pokoleń, ludzkiej różnorodności, ale także teraźniejszości z przeszłością i przyszłością. Nasze teatralne propozycje adresowane są do widzów w różnym wieku, również uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Podejmujemy tematy  bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze. Zależy nam na sprowokowaniu młodego odbiorcy do krytycznej obserwacji współczesności, analizy przeszłości i refleksji nad kondycją człowieczeństwa.

HISTORIA

Niektóre spektakle, inspirowane głównie wydarzeniami XX wieku, nie tylko przybliżają dzieje, ale zachęcają do dyskusji nad przeszłością i jej skutkami. Treści przez nas poruszone z pewnością mogą być doskonałym uzupełnieniem lekcji języka polskiego i historii, podczas których uczniowie poznają okrucieństwo systemów totalitarnych ubiegłego wieku. Zapraszamy Państwa z młodzieżą na przedstawienia:

„Świątynia. Dybuk-legendy żydowskie” – porusza trudne tematy związane z eksterminacją Żydów w czasie II wojny światowej, przybliża postać doktora Mengele; GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

„Nieodwracalne - lekcja historii” – rzecz o Adolfie Hitlerze inspirowana powieścią Erica-Emanuela Schmitta „Przypadki Adolfa H”; GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

„Kamienie na szaniec” – swobodna adaptacja wspomnień Aleksandra Kamieńskiego o młodych bohaterach i ofiarach II wojny światowej, przeplatana piosenkami z okresu okupacji; SZKOŁY PODSTWOWE, GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

„Edyta Stein – w pośpiechu do nieba” – spektakl nie tylko przybliża los niezwykłej kobiety – Niemki, Żydówki, doktora filozofii, uczennicy wybitnych fenomenologów, chrześcijanki i ofiary Holocaustu, ale również prowokuje do przemyśleń nad kondycją moralną współczesnego człowieka; GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

„Pieśń nad pieśniami. Marzec 68.” - podstawą scenariusza stał się polski Marzec 68. Odnajdziemy w nim echa dramatycznych losów Polaków żydowskiego pochodzenia, którym komunistyczne władze odebrały polskie obywatelstwo, próbę zrozumienia mechanizmów władzy, która uzurpuje sobie prawo do decydowania o ludzkich losach, usłyszymy też głos w imieniu odrzuconych, napiętnowanych, tych innych; GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

CZŁOWIEK

Każdy nasz spektakl jest próbą zrozumienia człowieczeństwa. Interesuje nas złożoność świata i człowieka w aspekcie psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Dlatego nasi sceniczni bohaterowie zmagają się z chorobą, śmiercią, własną niedoskonałością i słabością. Szukamy ich w literaturze i rzeczywistości. Te przedstawienia wzruszą, poruszą i być może pomogą w znalezieniu odpowiedzi na pytania o wartość życia. Zapraszamy na spektakle:

„Oskar i Pani Róża” – wzruszająca opowieść o chłopcu, który zbyt szybko poznaje okrucieństwo choroby i śmierci. Adaptacja znanej opowieści epickiej Erica-Emanuela Schmitta; SZKOŁY PODSTWOWE, GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

Ucisz serce” - sceniczna wizja apokaliptyczna staje się pretekstem do poszukiwania istoty człowieczeństwa. W spektaklu usłyszymy piosenki Agnieszki Osieckiej; GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

„Bal u Hawkinga”- bohaterem spektaklu jest Stephan Hawking, profesor z Cambridge, który od pięćdziesięciu lat zmaga się z poważną chorobą. Niepełnosprawność nie stanowi dla niego jednak przeszkody w poznawaniu Wszechświata i odkrywaniu jego tajemnic. Los naukowca stał się dla reżyser Renaty Jasiński też pretekstem do rozmyślań nad niepełnosprawnością. GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

„Silence” – reżyser uczynił bohaterką spektaklu Alicję, archetypiczną postać z opowieści Lewisa Carrolla, jednak jego Alicja nie wędruje ścieżkami dziecięcej wyobraźni, ale zmaga się z lękami, nieprzystosowaniem i nieprzychylnym światem szpitala psychiatrycznego. Ciekawa propozycja Maxa Archimedesa Levitt'a, młodego amerykańskiego reżysera, który razem z pozostałymi artystami opowiada swoją historię w konwencji muzyczno-ruchowej; GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA

„Przygody małego M.” – zabawna, pełna ciepła i humoru opowieść inspirowana przygodami Mikołajka, ulubionego przez wiele dzieci bohatera powieści Rene Gościnnego. Spektakl otrzymał nagrodę specjalną na XVI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodziezy „KORCZAK 2012”; SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLA

Więcej informacji na temat przedstawień znajdziecie Państwo w zakładce SPEKTAKLE. Zapraszamy też do zapoznania się z recenzjami (zakładka MEDIA)

Galeria