Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Administracja i zespół techniczny

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Administracja i zespół techniczny

Dyrektor Teatru Arka:

Renata Jasińska

Księgowa:

 

Koordynator merytoryczny projektów:

Anna Kowal

Specjalista ds. organizacji widowni:

 

Zespół techniczny:

Akustyk: Bartłomiej Pakos

Techniczny Łukasz Motyka

Fotograf: Andrzej Nowak