Dyrektor Teatru Arka Renata Jasińska

Administracja i zespół techniczny

Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych JESTEŚ MY

Administracja i zespół techniczny

Dyrektor Teatru Arka:

Renata Jasińska

 

Prezes Fundacji Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych Jesteś My:

Aleksander Lebiedziński

 

Wiceprezes Fundacji Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych Jesteś My:

Dorota Lech

 

Księgowa:

 

Koordynator merytoryczny projektów:

Anna Kowal

Specjalista ds. organizacji widowni:

 

Zespół techniczny:

Akustyk: Bartłomiej Pakos

Techniczny: Łukasz Motyka

Fotograf: Andrzej Nowak