Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012"

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012"

XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal ,,Korczak 2012
Przedstawienie teatralne: ,,Przygody małego M. " zostanie zaprezentowane na Międzynarodowym Festiwalu :,,Korczak 2012"

Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "KORCZAK …" jest przeglądem wybitnych profesjonalnych i szkolnych przedstawień z różnych stron świata i rejonów Polski i okazją do spotkania ludzi Sztuki z dziećmi i młodzieżą.Patronem Festiwalu jest Janusz Korczak (1878-1942) – wybitny polski pedagog, lekarz, autorytet moralny, który bez reszty poświęcił swe życie i działalność dzieciom. Siła moralna, kryjąca się pod nazwiskiem Korczaka wywołuje silny rezonans społeczny i artystyczny w kraju i na całym świecie, a jego idee integrują dorosłych w działaniach artystycznych dla dzieci i młodzieży. W ślad za ideami Patrona w wyborze przedstawień teatralnych preferowane są przez organizatorów te, których tematyka obejmuje istotne problemy dziecka, wspomaga walkę o jego prawa, podejmuje trudne dla dziecka tematy, roztrząsa dylematy moralne

Na spektakl,, Przygody małego M.'' zapraszamy 10 X 2012 o godz.9:00 i 11:30 do Teatru Powszechnego w Warszawie.

Galeria