Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

XVI Festiwal Szekspirowski-Gdańsk 2012

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

XVI Festiwal Szekspirowski-Gdańsk 2012

XVI Festiwal Szekspirowski-Gdańsk 2012 XVI Festiwal Szekspirowski-Gdańsk 2012 XVI Festiwal Szekspirowski-Gdańsk 2012
Przedstawienie Teatru Arka :"Sen nocy letniej" zaprezentowane zostało na XVI Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Występ odbył się 29.07.2012 o godz.17:30 w Teatrze Wybrzeże.

Festiwal Szekspirowski to jedna z największych międzynarodowych letnich imprez teatralnych w Polsce. Jego XVI edycja  miała miejsce w dniach 27 lipca - 5 sierpnia 2012. Celem Festiwalu jest prezentacja i popularyzacja dorobku wielkiego brytyjskiego dramaturga. Przedstawieniom towarzyszą spotkania z ich twórcami: reżyserami, aktorami, dramaturgami. W ramach festiwalu organizowany jest bogaty program edukacyjny skierowany do młodzieży: uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni artystycznych z Polski i zagranicy. W programie tegorocznego festiwalu prezentowane były spektakle z Niemiec, Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Macedonii, Polski, a także Rosji.Teatr Arka został zakwalifikowany do wzięcia udziału w tej liczącej się imprezie artystycznej na początku maja.29 lipca bieżącego roku Teatr Arka zaprezentował na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku spektakl „Sen nocy letniej”, na podstawie W. Szekspira, wg scenariusza Sebastiana Kubicza, w reżyserii Renaty Jasińskiej. Spektakl odbył się na Scenie Malarnia, przy zapełnionej przeszło dwustu osobowej widowni. Miarą wartości pracy włożonej przez reżysera i naszych aktorów oraz adeptów była reakcja publiczności, która dwukrotnie wywoływała wykonawców do oklasków. 

Galeria