Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Konferencja prasowa z okazji otwarcia V Dolnośląskiego Forum

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Konferencja prasowa z okazji otwarcia V Dolnośląskiego Forum

 

   Na konferencję przybyło grono dziennikarzy, między innymi z popularnej wśród wrocławian studenckiej rozgłośni Radia „Luz” oraz opiniotwórczej „Gazety Wyborczej”.

Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyła Pani Bogusława Kulińska  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Stawili się także aktorzy i niepełnosprawni adepci zatrudnieni w Teatrze Arka.

  W czasie konferencji Prezes Stowarzyszenia, zarazem Dyrektorka Teatru Arka – Renata Jasińska – naświetliła główne cele i zadania Forum, przypominając poprzednie owocne lata  oraz po raz kolejny uświadamiając zebranym korzyści, wynikające z integracyjnego współtworzenia sztuki przez osoby pełno i niepełnosprawne. W rozmowie, jaka wytworzyła się na widowni naszego teatru, przeważały opinie o niezbędnym pogłębianiu integracji, rozszerzaniu oferty na nowe ośrodki, doskonaleniu  poziomu artystycznego Forum, a także o potrzebie zwiększenia środków dla osiągnięcia zamierzonych celów. Pani Bogusława Kulińska pozytywnie odniosła się do ambitnych planów terapeutyczno-artystycznych teatru, podkreślając psychologiczne znaczenie Forum dla podniesienia świadomości społecznej mieszkańców naszego regionu. Tym samym  kolejne, piąte już, Forum Możliwości, którego finał odbędzie się tradycyjnie w grudniu w Teatrze Polskim, zostało oficjalnie przypieczętowane.