Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej

Konferencja prasowa z okazji otwarcia V Dolnośląskiego Forum

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU ARKA

Konferencja prasowa z okazji otwarcia V Dolnośląskiego Forum


W warsztatach w ramach Forum weźmie udział około 250 osób niepełnosprawnych z ośrodków na Dolnym Śląsku i z Wrocławia.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych odbywać się będzie poprzez warsztaty kulturoterapii oraz prace nad spektaklami tworzonymi przez uczestników Forum. Finałem tych warsztatów będą krótkie spektakle teatralne, zaprezentowane podczas pokazowych spotkań z niepełnosprawnymi uczestnikami spektakli w 4 wybranych ośrodkach uczestniczącym w Forum na Dolnym Śląsku oraz podczas Koncertu Finałowego w grudniu na scenie Teatru Polskiego.